In grote lijnen zijn er twee soorten instructievideo’s: instructie voor een (online) dienst en instructie voor een product. Maar hoe wordt zo’n instructiefilm of uitlegvideo nou gemaakt?

Product instructiefilm

Ten eerste de instructievideo voor een product. Hierbij wordt concreet laten zien hoe het desbetreffende product werkt, wat de voordelen zijn en wat het nou uniek maakt. Dit kan mensen overhalen om voor dit product te kiezen maar kan ook veel gestelde vragen over het product beantwoorden. Dit bevordert sales en maakt de support afdeling gestroomlijnder. Er wordt begonnen met het bekijken van het doel van de video, maar ook de doelgroep van de video. Daarna wordt aan de hand daarvan een script gemaakt om dit doel en deze doelgroep het beste te bereiken. Vaak word dit in een studio opgenomen met behulp van een presentator die gedetailleerde uitleg geeft over het product. Dit kan een ingehuurde presentator zijn, maar ook een medewerker van het bedrijf die dit helder en goed kan uitleggen. Er worden gedetailleerde closeups gemaakt om de werking zo goed mogelijk te laten zien.

Na deze productiefase gaan de beelden de montage in en wordt er gekeken of er nog bijvoorbeeld animaties of andere visuals nodig zijn om het eindproduct zo duidelijk mogelijk te maken. Dit leidt dan tot een eindproduct die perfect uitlegt én laat zien hoe het product werkt en waarom mensen het moeten kopen. Kijk hier voor meer informatie of vraag direct een prijs aan.

Dienst instructiefilm

In grote lijnen is de instructievideo voor een dienst hetzelfde, maar vaak is er geen concreet product om te laten zien. Bijvoorbeeld voor een online of mobiele applicatie is het lastig om duidelijk te laten zien en daarom wordt er vaak voor gekozen om middels een achteraf opgenomen screencast de werking duidelijk uit te leggen. Dit kan worden begeleid door een presentator die het uitlegt of middels een voiceover. Kijk hier voor meer informatie of vraag direct een prijs aan.

Skyless Media